Portfolio námi poskytovaných služeb

Naše služby

Jsme kancelář, která pro občany České republiky, ale i pro cizince působící na území České republiky zařídí veškerý styk s úřady včetně vyřízení a zařízení veškerých povolení, jako např. stavebních povolení, licencí, rozhodnutí, souhlasů, vyjádření, pracovních povolení, územních řízení, vodoprávních řízení, zkrátka všeho, s čím může při své obchodní podnikatelské, ale i soukromé činnosti přijít do styku běžný občan, podnikatel nebo cizinec, ale i právnická osoba - korporace, spolek, nadace, nezisková organizace, společnost, fundace při své činnosti.


Vyplníme či sepíšeme žádosti, smlouvy, vyplníme zákonem předepsané formuláře, zkoncipujeme odpovědi na všechny typy úřední korespondence, zastoupíme Vás při úředních jednáních. Vše od A do Z - vše zařídíme a vyřídíme na klíč.
 

Dále poskytujeme profesionální poradenský servis, vzdělávání a proškolování, vzdělávací programy pro veškeré vzdělávací skupiny a spolky. 
 

Rovněž nabízíme naše profesionální služby pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost nebo pro chov cizokrajných zvířat či zvířat vyžadujících zvláštní péči (zvlášť nebezpečné zvíře).

 

Toto je jen nepatrný výčet námi poslytovaných služeb... 

Beautiful Landscape

   ...Vaše starosti na naši hlavu...