top of page

Portfolio námi poskytovaných služeb

Naše služby

 • zastupování občanů ČR a cizinců před úřady  

 • profesionální právní, podnikatelský a poradenský servis

 • zastupování před soudy všech stupňů

 • vyplňování a koncipování žádostí, stížností a podnětů

 • koncipování a sepis smluv a všech právních dokumentů

 • kompletní zařízení "stavebního povolení"

 • kompletní zařízení územního řízení

 • legalizace "černých staveb"

 • vyřízení krátkodobých i dlouhodobých víz pro cizince

 • zařízení pracovních karet

 • koncipování darovacích, kupních a ostatních smluv včetně vypracování a podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí

 • zakládání společností, korporací, ústavů a spolků na míru

 • právní pomoc a poradenství v personálních a pracovněprávních vztazích a agendě

 • právní pomoc a poradenství v oblasti zdraví,  zdravotnické péče a zdravotního pojištění

 • právní pomoc a poradenství s nefér prodejci a "energetickými šmejdy"

 • právní pomoc a poradenství s nefér pojišťovnami při nahlašování škod a o uznání a výplatu pojistného plnění

 • právní pomoc při uznání pracovních úrazů

 • právní pomoc při neoprávněných exekucích

 • právní pomoc při šikanozním jednání úředních osob

 • komplexní vypracování podnikatelských záměrů včetně jejich prezentace u peněžních ústavů 

 • zpracováváme veškeré podklady pro celní řízení

 • komplexní vypracování studií proveditelnosti podnikatelských záměrů

 • zpracování žádostí o dotace z dotačních programů

 • přepisování a korektura textů

 • vytváření profesionálních prezentací výrobků a služeb

 • a mnoho dalšího...

 • S ohledem na to, že nejsme oprávněni poskytovat právní služby ve smyslu zák. č. 85/1996 Sb. (Zákon o advokacii), pro naše zmocnitele tyto poskytujeme zprostředkovaně, a to prostřednictvím těch nejlepších specialistů pro danou oblast práva, se kterými naše kancelář úzce spolupracuje.

 • Neváhejte a obraťte se na nás s důvěrou a to telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové korespondence  !!!

 • Okuste naší rychlost , profesionalitu a osobitý lidský přístup !!!

Beautiful Landscape

   ...Vaše starosti na naši hlavu...

ZDE vyplňte kontaktní formulář

bottom of page