top of page

Portfolio námi poskytovaných služeb

nové logo na web zaridime.com.png

Naše služby

shutterstock_93566176.jpg

 • profesionální podnikatelský a poradenský servis v oblastech správních řízení a agend vedených úřady ČR

 • zařídíme za Vás osobní jednání s úřady ČR bez nutnosti Vaší účasti, jakož i formou elektronické komunikace

 • vyplňování   a koncipování žádostí, stížností podnětů a ostatních listin a dokumentů potřebných k vyřízení všech záležitostí souvisejících s  úřady ČR

 • zařídíme  "stavební povolení" včetně všech potřebných vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, majitelů sousedních nemovitostí či dalších osob zúčastněných na stavebním řízení  

 • kompletní zařízení územního řízení

 • zařídíme legalizaci "černých staveb"

 • zařídíme změnu územního plánu týkající se Vašeho pozemku či stavby ve kterémkoliv městě či obci v ČR 

 • zařídíme změnu užívání stavby Vaší či pronajaté nemovitosti

 • zařídíme vypracování geometrických plánů

 • zařídíme změnu stavby před dokončením

 • zařídíme krátkodobá i dlouhodobá víza pro cizince

 • zařídíme pracovní povolení a zaměstnanecké karty

 • zařídíme koncipování a přípravu všech typů smluv a předsmluvních dokumentů 

 • vypracujeme a příp. i podáme návrh na vklad práva do katastru nemovitostí

 • zakládáme společnosti, korporace, ústavy a spolky na míru se všemi potřebnými a souvisejícími listinami

 • komplexní vypracování podnikatelských záměrů včetně jejich prezentace u peněžních ústavů 

 • zpracováváme veškeré podklady pro celní řízení

 • komplexní vypracování studií proveditelnosti podnikatelských záměrů

 • zajišťujeme správu, inkaso, ale i odkup tuzemských i zahraničních pohledávek

 • efektivně a účinně komunikujeme s Vašimi dlužníky

 • zařídíme odkup Vašich závazků (dluhů)

 • zpracování žádostí o dotace z dotačních programů

 • vytváření profesionálních prezentací výrobků a služeb

 • zkrátka zařídíme za Vás, pro Vás a bez Vás vše s čím Vás mohou úřady ČR potrápit...

Neváhejte a obraťte se na nás s důvěrou, a to telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové korespondence.

Okuste naši rychlost, profesionalitu a osobitý lidský přístup.

 

 

VŠE DOKÁŽEME BEZ EMOCÍ A V KLIDU VYŘEŠIT. 

shutterstock_1018514542.jpg

   ...Vaše starosti na naši hlavu...

bottom of page