Kompletní servis
ve styku s úřady

 • profesionální podnikatelský a poradenský servis v oblastech správních řízení a agend vedených úřady ČR
 • zařídíme za vás osobní jednání s úřady ČR bez nutnosti vaší účasti, jakož i formou elektronické komunikace
 • vyplňování a koncipování žádostí, stížností podnětů a ostatních listin a dokumentů potřebných k vyřízení všech záležitostí souvisejících s úřady ČR
 • zařídíme „stavební povolení“ včetně všech potřebných vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, majitelů sousedních nemovitostí či dalších osob zúčastněných na stavebním řízení
 • kompletní zařízení územního řízení
 • zařídíme legalizaci „černých staveb“
 • zařídíme změnu územního plánu týkající se vašeho pozemku či stavby ve kterémkoliv městě či obci v ČR
 • zařídíme změnu užívání stavby vaší či pronajaté nemovitosti
 • zařídíme vypracování geometrických plánů
 • zařídíme změnu stavby před dokončením
 • zařídíme krátkodobá i dlouhodobá víza pro cizince
 • zařídíme pracovní povolení a zaměstnanecké karty
 • zařídíme koncipování a přípravu všech typů smluv a předsmluvních dokumentů
 • vypracujeme a příp. i podáme návrh na vklad práva do katastru nemovitostí
 • zakládáme společnosti, korporace, ústavy a spolky na míru se všemi potřebnými a souvisejícími listinami
 • komplexní vypracování podnikatelských záměrů včetně jejich prezentace u peněžních ústavů
 • zpracováváme veškeré podklady pro celní řízení
 • komplexní vypracování studií proveditelnosti podnikatelských záměrů
 • zajišťujeme správu, inkaso, ale i odkup tuzemských i zahraničních pohledávek
 • efektivně a účinně komunikujeme s vašimi dlužníky
 • zařídíme odkup vašich závazků (dluhů)
 • zpracování žádostí o dotace z dotačních programů
 • vytváření profesionálních prezentací výrobků a služeb
 • zkrátka zařídíme za vás, pro vás a bez vás vše s čím vás mohou úřady ČR potrápit…

Vše dokážeme v klidu a bez emocí vyřešit

Neváhejte a s důvěrou se na nás obraťte!