Něco málo o nás

Náš tým

Naše kancelář disponuje a úzce spolupracuje s těmi nejlepšími tuzemskými, ale i zahraničními právníky, advokátními kancelářemi, daňovými poradci, auditory, ale i předními odborníky v daných oborech a oblastech. Vyznáme se a umíme se pohybovat v rozsáhlém úředním aparátu státní správy a samosprávy České republiky.

Ať již se jedná o stavební řízení, získání pracovního povolení, problematiky životního prostředí, celního řízení, geodezie a zeměměřičství, katastrálních agend, ale i požární ochrany či nejrůznějších dalších správních či soudních řízení apod...

 

Proto jsme také schopni zařídit na úřadech takřka vše a v neuvěřitelně krátkém časovém horizontu.

Glass Buildings