Jednání s úřady svěřte
profesionálům

Zařídíme veškerý styk s úřady včetně vyřízení veškerých povolení, jako např. stavebních povolení, licencí, rozhodnutí, souhlasů, vyjádření, krátkodobých a dlouhodobých víz pro cizince, pracovních povolení, zaměstnaneckých karet, územních řízení, vodoprávních řízení atd. – zkrátka vše, s čím může při svém podnikání, ale i v soukromém životě přijít do styku každý občan, cizinec, nebo i právnická osoba.

Pomáháme lidem řešit problémy s byrokracií, úřednickou zlovůlí a nefér jednáním v pro někoho nepřehledném úřednickém aparátu.

Vyplníme či sepíšeme žádosti, zkoncipujeme smluvní dokumenty, vyplníme zákonem předepsané formuláře, zkoncipujeme odpovědi na všechny typy úřední korespondence, zastoupíme vás při úředních jednáních. Vše od A do Z, vše zařídíme a vyřídíme na klíč.

Dále poskytujeme profesionální, podnikatelský a poradenský servis, včetně všech služeb s tím souvisejících, zejména pak v jednáních s úřady České republiky, orgány stání správy či samosprávy.

Vypracováváme podnikatelské projekty, záměry, studie proveditelnosti, žádosti o dotační programy včetně jejich prezentace a obhájení u peněžních ústavů a orgánů státní správy. Vše rychle, profesionálně a srozumitelně pro každého.

Rozumíme problematice dluhů, pohledávek a závazků, vzniklých nejen z podnikatelské činnosti, a připravujeme pro naše zmocnitele jejich efektivní řešení.

Nejsme advokátní kancelář, ani její činnost nesuplujeme! Neposkytujeme služby na základě zákona č. 85/1996 Sb. (Zákon o advokacii). Pokud hledáte advokáta, který poskytuje právní služby v souladu s výše uvedeným zákonem, přejděte na web České advokátní komory.

Proč s námi

Odbornost

Naše kancelář úzce spolupracuje s těmi nejlepšími tuzemskými i zahraničními právníky, advokátními kancelářemi, daňovými poradci, auditory, ale i předními odborníky v daných oborech. Umíme se tak pohybovat v rozsáhlém úředním aparátu státní správy i samosprávy.

Široký záběr

Vyřídíme vše – ať už se jedná o stavební řízení, získání pracovního povolení, problematiky životního prostředí, celního řízení, geodezie a zeměměřičství, katastrálních agend, ale i požární ochrany či nejrůznějších dalších správních řízení apod.

Rychlost

Proto jsme také schopni zařídit na úřadech takřka vše a v neuvěřitelně krátkém časovém horizontu. Dokážeme nalézt a efektivně připravit neprodlené řešení vašich pohledávek či závazků v tuzemsku i v zahraničí.